Xẻng gấp đa năng, Xẻng thoát hiểm trong ô tô

199,000 149,000