Xẻng gấp đa năng, Xẻng thoát hiểm bên trong ô tô

199,000 149,000